دسته
لينك هاي دسترسي سريع
مطالب من در ثبت مطالب روزانه
آرشیو
آمار وبلاگ
تعداد بازدید : 1022908
تعداد نوشته ها : 1368
تعداد نظرات : 348
Rss
طراح قالب
مهدي يوسفي
این تابع واسه پخش کردن یه فایل با فرمت wav از توی speaker هاست.آرگومان اول آدرس فایل و دومی و سومی باید 1 باشه.یه دکمه توی فرم بزارین و کد زیر رو وارد کنین:

Private Declare Function PlaySound Lib "winmm.dll" Alias "PlaySoundA" (ByVal lpszName As String, ByVal hModule As Long, ByVal dwFlags As Long) As Long
Private Sub Command1_Click()
PlaySound "D:\File.wav",1,1
End Sub

که باید به جای D:\File.wav آدرس یه فایل با پسوند wav بزارین.

2.GetClassName
این تابع هندل یه پنجره رو میگیره و ClassName ش رو برمیردونه.آرگومان اول هندل پنجره.آرگومان دوم یه متغیر که نام کلاس توش قرار میگیره طول این متغییر باید تعیین شده باشه.سومی هم یه عدد مثل n که وقتی به تابع داده میشه تابع n-1 کاراکتر اول نام کلاس رو داخل متغییر قرار میده.(البته مطمین نستم شایدم n کاراکتر اول رو برگردونه.خودم امتحان کردم n-1 کاراکتر اول رو قرار داد)این عدد رو 255 قرار بدین خیال خودتونو راحت کنین.

Private Declare Function GetClassName Lib "user32" Alias "GetClassNameA" (ByVal hwnd As Long, ByVal lpClassName As String, ByVal nMaxCount As Long) As Long

Private Sub Command1_Click()
Dim ipCName as String * 255
GetClassname Me.hWnd,ipCName,255
Msgbox Replace(ipCName,chr(0),"")
End Sub

واسه توضیح در مورد طول متغیر و چرا اینطوریش کردیم به آموزش تابع GetSystemDirectory سر بزنین.

3. GetAsyncKeyState
با این تابع میتونین بفهمین که قبل از فراخوانی تابع آیا یه کلید فشرده شده یه نه.آرگومانی که تابع میگیره کلیدی که مورد نظرمون هست رو مشخص میکنه.برای مثال

Private Const VK_LEFT = &H25

مربوط به کلید چپ هست.کلیه مقدار ها رو میتونین توی API Viewer پیدا کینین.مقدار برگشتی تابع مشخص میکنه که کلید مور د نظر فشرده شده یا نه .یه دکمه توی فرم بزارین:

Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Long) As Integer
Private Const VK_LEFT = &H25

Private Sub Command1_Click()
If GetAsyncKeyState(VK_LEFT) Then
Print "<--"
End if
End Sub

در ضمن اگه شما مقدار &H8000 رو هم توی شرط If بزارین عمل چاپ فقط در صورتی که اجرا میشه که کلید چپ در زمان فشره شدن دکمه فشرده شده باشه نه قبلش.
البته در حالت اول برای یک بار فشردن دکمه چپ فقط یک بار عمل چاپ با فشردن دکمه انجام میشه.امتحان کنین تا منظورمو بفهمین.

4.LoadCursorFromFile
این تابع اشاره گر یه فایل کرسر (.cur) رو به مامیده که ازش میشه توی تابع SetSystemCursor استفاده کرد.مثالش رو توی تابع بعدی ببینین.

Private Declare Function LoadCursorFromFile Lib "user32" Alias "LoadCursorFromFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long

5. SetSystemCursor
با این تابع میشه کرسر سیستم رو تعیین کرد.این تابع اول یه اشاره گر از کرسر مورد نظر ما میخواد که ما این رو با استفاده از تابع LoadCursorFromFile میگیریم آرگوما دوم رو هم Private Const OCR_NORMAL = 32512 قرار بدین(مقدار های دیگه رو میتونین توی API Viewer ببینین).یه دکمه توی فرم بزارین:

Private Declare Function SetSystemCursor Lib "user32" Alias "SetSystemCursor" (ByVal hcur As Long, ByVal id As Long) As Long
Private Declare Function LoadCursorFromFile Lib "user32" Alias "LoadCursorFromFileA" (ByVal lpFileName As String) As Long
Private Const OCR_NORMAL = 32512

Private Sub Command1_Click()
Dim hc as long
hc = LoadCursorFromFile("D:\c.cur")
SetSystemCursor hc,32512
End Sub

فایلهای با پسوند .cur که با ویژوال بیسیک نصب شدن رو توی شاخه …\COMMON\GRAPHICS\CURSORS پیدا کنین.به امید دیدار.

پنج شنبه بیست و ششم 10 1387
X